Compostela

É unha das nosas razóns de ser e existir como entidade cívico-cultural. O coñecemento e análise da nosa historia, dos seus procesos máis relevantes e os feitos máis significativos forman parte da nosa realidade actual.

É unha das nosas razóns de ser e existir como entidade cívico-cultural. O coñecemento e análise da nosa historia, dos seus procesos máis relevantes e os feitos máis significativos forman parte da nosa realidade actual. Máis tamén queremos expoñer os problemas actuais da nosa cidade e do seu futuro cunha perspectiva de protagonismo da sociedade civil e contribuír ao fortalecemento do noso tecido social.