Compostela nas pequenas historias

Con Carburo

Conecta connosco
Compartir

Compostela nas pequenas historias reflicte a memoria viva da cidade sacada dos diversos xornais editados en Compostela nos séculos XIX e XX, dos textos dos cronistas, das lendas populares e dos contos de taberna.