Club de lectura

Posibilita o intercambio de opinións e afonda no coñecemento das obras e autores propostos nun programa organizado por bloques temáticos e deseñado anualmente con lecturas en galego e castelán

O grupo reúnese dúas veces ao mes na Biblioteca do Ateneo de Santiago en sesións de hora e media de duración entre outubro e xuño.