Visitas culturais

Visitas guiadas e realización de roteiros de carácter literario, histórico, industrial, científico, etc.

Ateneo Viaxeiro

Visitas guiadas a exposicións, monumentos, centros culturais, patrimonio e lugares históricos de interese na cidade de Santiago e no resto de Galicia e realización de roteiros de carácter literario, histórico, industrial, científico, etc.