Luns do Ateneo

Conferencias, debates, mesas redondas, etc. encol de temas culturais, sociais, científicos, económicos e políticos, a cargo dun especialista no tema elixido