Luns do Ateneo

Imaxes Os Luns do Ateneo outubro-decembro de 2022

Imaxes dos actos de Os Luns do Ateneo, realizados nos meses de outubro, novembro e decembro de 2022:
"Xustiza e dereitos" de María Emilia Casas (12 de decembro).
"Mitigación do cambio climático: unha aproximación económica" de Xavier Labandeira (3 de outubro).
"Cancros contaxiosos" de José Tubío (7 de novembro).
"Resistencia aos antibióticos" de Marisa Pérez del Molino (21 de novembro).
"O espolio nazi: causas, desenvolvemento e consecuencias" de Miguel Martorell (14 de novembro).
"O Padre Feijóo e o Dereito do seu tempo. Unha visión premonitoria dos problemas actuais" de Luis Rodríguez Ennes (28 de novembro).
"Riscos ambientais para as rías galegas de cara ao futuro próximo: feitos e mitos" de Ricardo Beiras (17 de outubro).
"Bos viños de Galicia: tradición e desenvolvemento rural" de Luis e Alejandro Paadín (19 de decembro).

Data
19/12/2022
Máis información

Ver máis imaxes

Compartir