Outros recursos

Vídeo da mesa redonda «Medicina e compromiso»

Mesa redonda «Medicina e compromiso», realizada con motivo da exposición «Deber de Baltar» o 6 de abril de 2022. Participan: 
   - Xosé Antón Fraga, experto en cultura científica
   - Xosé Luís Axeitos, membro da Real Academia Galega 
   - Emilio Grandío, Profesor de Historia Contemporánea da USC 
   - Xosé Ramón Pousa, directivo do Ateneo de Santiago

Data
06/04/2022
Compartir