Novas

«Francisco Fernández del Riego, devoto da mocidade poética galega» por Claudio Rodríguez Fer

Compartir

 

Como é sabido, o grande activista político e cultural galego Francisco Fernández del Riego foi, sen dúbida, un dos intelectuais máis constante e fecundamente dedicados á causa de Galicia durante o século XX. Pero o seu incansable, prolífico e polifacético labor non só se puxo en evidencia nas grandes empresas que acometeu ou nos importantes libros que escribiu, senón tamén en quefaceres máis miúdos, como as cartas que remitiu a toda clase de correspondentes ou as recensións que realizou sobre obras alleas, que adoitaba asinar cun dos seus pseudónimos, Salvador Lorenzana, alusivo ao seu lugar de nacemento, Vilanova de Lourenzá.

Desta faceta da súa vida e obra podo ofrecer o meu propio testemuño, xa que, malia a nosa diferenza de idade, fun beneficiario durante trinta anos, dende 1980 ata o seu falecemento en 2010, da súa sempre agarimosa amizade, da súa atenta comunicación epistolar e telefónica e das súas xenerosas recensións dos meus primeiros libros de poesía, de todo o cal din conta completa no traballo "Cartas e comentarios, a un poeta novo, de Francisco Fernández del Riego", publicado no libro de homenaxe do Centro Ramón Piñeiro. O encomiable esforzo de escribir cartas e comentarios sobre a obra dun poeta novo, como era eu cando nos coñecemos, pon de manifesto a súa xenerosidade persoal, pero tamén o seu compromiso co futuro de Galicia, pois Del Riego consideraba necesario promover o diálogo interxeracional e prestar atención a quen daquela comezaba o seu labor literario.

Continuar lendo o artigo en Galicia Digital